Middelburg VÓLkoren

Dit jaar was het CQ-koor ingeloot voor  Middelburg VÓLkoren op zondag 2 juni

Tijdens de voorbereidende repetities hebben we dit keer een aantal nieuwe nummers ingestudeerd met als thema Songfestival!
Best spannend om deze nummers voor het eerst uit te voeren, maar het is prima gegaan.

We waren ingedeeld in de Concertzaal en in de Nieuwe kerk, op beide plekken met een goede publieke belangstelling.
Gelukkig was het weer ons gunstig gezind!

Heel bijzonder om deel uit te maken van dit geweldige korenfestival waaraan 160 koren hebben deelgenomen.